GOTOWANIE NA PARZE

Produkt gotowany w pa­rze jest przeprowadzany przez komorę ciśnieniową w pojemnikach, sa­moczynnie poruszających się na skośnie ustawionych torach rolko­wych. Można odpowiednio wyregulować ciśnienie pary, a przebieg procesu jest sterowany ręcznie lub według programu. W automatach do smażenia zanurzeniowego produkt jest przeno­szony przez łaźnię tłuszczową za pomocą zabieraków. .Automaty do długotrwałej obróbki termicznej stanowią w zasa­dzie urządzenia uniwersalne z pionowym transportem typu „paterno- ster” (wyciąg kołyskowy). Umożliwiają one równoczesne smażenie i duszenie. W specjalnej konstrukcji można zastosować promieniowa­nie podczerwone, intensywne przetłaczanie powietrza i regulację wil­gotności powietrza. Szczególne właściwości automatów wymagają czę­ściowej zmiany receptur lub sposobu pracy .Ta grupa urządzeń służy do rozmrażania i podgrzewania mrożonek, szczególnie w postaęi mrożonych gotowych dań, od temperatury prze­chowywania ( —18°C) do temperatury przygotowania do spożycia (70°C). Różnicę temperatur ok. 90°C należy jak najbardziej skrócić, gdyż już z początkiem rozmrożenia występują procesy obniżające ja­kość (straty wartości odżywczej, obniżenie smaku, zapachu, wyglądu, konsystencji), jak również zwiększające liczbę bakterii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *