KUCHNIA WYKOŃCZENIOWA

Kuchnia wykończeniowa zwana inaczej wykończalnią jest zaopatrywa­na albo w półprodukty (w stanie do przygotowania z nich potraw w kuchni) albo w gotowe potrawy, albo w obydwa wymienione rodzaje proauktow. Z tego względu własna zdolność przerobowa tych kuchni jes. ograniczona w porównaniu z kuchnią samodzielną (pełną). W wy­niku tego nakład na wyposażenie (techniczne, a także zapotrzebowanie na powierzchnię roboczą i pracowników jest w przypadku kuchni wykonczeniowej odpowiednio mniejszy. w zasadzie istnieją cztery rodzaje kuchni wykończeniowych-   kuchnie -wykończeniowe z własną produkcją posiłków (kuchnie przyrządzające lub z obróbką termiczną),  kuchnie wykończeniowe dla wydawania centralnie wyproduko­wanych gotowych potraw (kuchnie wykończeniowe przygotowujące),   kuchnie wykończeniowe łączące w sobie obydwa warianty (kom­binowane kuchnie wykończeniowe),   kuchnie wykończeniowe, w których są wydawane posiłki dostar­czane w termosach (punkt wydawania potraw).Wybór rodzaju kuchni wykończeniowej zależy od: możliwości gospodarki narodowej, np. wprowadzenie mrożonych go i owych potraw jest bardzo kosztowne charakteru okręgu zaopatrzenia,   zadań zaopatrzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *