OBRÓBKA MIĘSA I RYB

Celowe jest, aby obróbka wstępna mięsa była połączona z rzeźnią i za­kładem przetwórczym mięsa, obróbka wstępna drobiu z rzeźnią dro­biu, a obróbka wstępna ryb z zakładem przetwórstwa ryb. Założeniem jest stosowanie możliwie automatycznych linii do obróbki wstępnej. Zasadniczymi elementami linii obróbki wstępnej mięsa powinny być w przyszłości automatyczne odkostnienie mięsa, automatyczne roz­drabnianie oraz automatyczne mieszanie i przyprawiańie. Celem ob­róbki wstępnej jest: przygotowanie nie porcjowanych kawałków na różne dania pie­czone,     przygotowanie mięsa rozdrobnionego na gulasz, siekanego, skro­banego, mielonego na farsz lub masę mieloną,   przygotowanie mięsa porcjowanego na różne potrawy smażone. Scentralizowanie obróbki wstępnej mięsa może przyczynić się do podniesienia wydajności pracy o ok. 50% i więcej, pomimo że więk­szość czynności jest wykonywana ręcznie.Drób jest skubany, opalany i patroszony, chłodzony lub mrożony, a ryby są filetowane i mrożone w blokach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *