OCHRONA PRZED ŚWIATŁEM

Według tego autora różnica w zawartości kwasu askorbinowego po­między mlekiem gotowanym w tych samych warunkach (temperatura i czas ogrzewania) w naczyniu bez przykrycia i przykrytym wynosi ok. 7% na korzyść tego ostatniego. Jest to uzasadnione mniejszym do­stępem powietrza, a tym samym utlenieniem kwasu askorbinowego. Spośród metali występujących w środowisku, najbardziej katalizująco na rozkład witaminy C działają miedź i żelazo, w mniejszym stopniu ołów, cyna, cynk i aluminium . Według Kona [7] światło działa na mleko zdecydowanie niekorzyst­nie, a miariowicie:Ryboflawina absorbuje światło widzialne (w zakresie niebieskim) i ulega pod jego wpływem rozkładowi. Mleko wystawione na bezpo­średnie działanie słońca przez 1 godzinę może tracić 20—30% rybo- flawiny, zależnie od wielkości naczynia, intensywności oświetlenia i tem­peratury. Przy chronieniu mleka przed światłem straty ryboflawiny w czasie pasteryzacji czy gotowania nie przekraczają 3—6%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *