SUSZENIE I CHŁODZENIE

Suszenie sublimacyjne, zwane też liofilizacją, należy obecnie do naj­droższych metod konserwowania. Również i w tym przypadku wystę­puje znaczne ograniczenie asortymentowe. Co prawda nakłady na przechowywanie są stosunkowo niskie, ponieważ nie wymaga ono chło­dzenia, ale przygotowanie do spożycia jest bardziej skomplikowane,, niż przy gotowych posiłkach wytwarzanych innymi metodami utrwa­lania, gdyż liofilizowane produkty wymagają najpierw regeneracji z wodą (rehydratacji). Suszenie sublimacyjne jest obecnie stosowane dla koncentratów napojów typu instant, świeżych truskawek, grzy­bów, szparagów, ziół przyprawowych, kilku przetworów mleczarskich, proszków owocowych i innych. Metoda Regethermic polega na napełnianiu świeżo przyrządzony­mi posiłkami specjalnych wanienek (tacek) z porcelany lub stali chromoniklowej, zakryciu płaskim wieczkiem ze szlachetnej stali i ochło­dzeniu tych wanienek w strumieniu powietrza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *