UWAGA NA HIGIENĘ

Do potraw mrożonych, poza przyprawami naturalnymi lub ich esencjami, dodaje się często substancje korygujące smak, np. gluta­minian sodu (sól jednosodowa kwasu glutaminowego).W produkcji dań mrożonych szczególną uwagę należy zwracać na higienę. Pomieszczenia produkcyjne powinny być klimatyzowane, a do­prowadzone do nich powietrze odkażane. Szczególną uwagę należy zwrócić na stanowiska pracy, gdzie odbywa się porcjowanie i pako­wanie. Zatrudniony przy tym personel powinien nosić maski odde­chowe. Duże znaczenie dla utrzymania właściwej higieny ma szyb­kie schładzanie potraw, ich sprawne porcjowanie i szybkie przekazy­wanie do zamrażania. Droga potrawy do chłodni powinna być krótka (w czasie i przestrzeni). Ta faza produkcji przy niewłaściwym jej ustawieniu może być przyczyną wtórnego zakażenia gotowego wyrobu.W produkcji potraw przeznaczonych do zamrażania dąży się do wyeliminowania nierównomiernego działania ciepła na produkt oraz okresowej pracy urządzeń. W produkcji potraw mrożonych należy sto­sować ciągłe metody przerobu w nowoczesnych zmechanizowanych i    częściowo zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Produkcja ta koncentruje się zwykle w dużych zakładach, co ułatwia zastosowanie wysokowydajnych urządzeń, lepszą organizację procesów technolo­gicznych i ich kontrolę. Asortyment potraw przeznaczonych do za­mrażania powinien być niezbyt szeroki, ograniczony do potraw spraw­dzonych pod względem przydatności ich do zamrażania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *