ZAMROŻONE MIĘSO

Zamrożone mięso zmielone daje mniejszy wyciek przy rozmraża­niu.Na zakończenie omawiania różnych sposobów rozmrażania mięsa należy wspomnieć o metodzie polegającej na zastosowaniu energii pola wielkiej częstotliwości. Zaletą tej metody jest szybkość, równomier­ność i zachowanie właściwości organoleptycznych rozmrażanego pro­duktu. Obok możliwości mechanizacji i automatyzacji procesu, na uwa­gę zasługuje prostota urządzenia i stosunkowo niski koszt jego eksploa­tacji.Do usprawnienia zaopatrzenia ludności wielkich miast i centrów przemysłowych w mięso chłodzone (o temperaturze 2°C), Szagan i in­ni [45] proponują produkcję mięsa „przechłodzonego”, tzn. ochładza­nego do temperatury bliskiej do krioskopowej, przy czym zamarza pewna ilość wody, będącej w stanie wolnym.Produkcja „przechłodzonego” mięsa przebiega w dwóch etapach:   Świeżo poćwiartowane tusze są poddawane podmrażaniu przez określony czas w komorach chłodniczych w temperaturze od —25 do — 35°C, aż temperatura na powierzchni tuszy będzie wynosiła od —4 do — 5°C, a wewnątrz od +2 do — 1°C.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *