ZAWARTOŚĆ WITAMIN

Zawartość witamin w mleku zależy od sposobu żywienia krów, pory roku itp. Mleko zawiera ok. 0,06 mg% akseroftolu i 0,03 mg% ^-karo­tenu. Ilość tego ostatniego zwiększa się latem trzykrotnie w porówna­niu z miesiącami zimowymi. Mleko zawiera niewielkie ilości witaminy D; w miesiącach zimo­wych średnio 0,002 mg%.Tiamina występuje w mleku średnio w ilości 0,04 mg%. Poważną rolę spełnia mleko jako źródło zaopatrzenia organizmu ludzkiego w ryboflawinę; wg Pijanowskiego [9] zawartość jej w mleku wynosi średnio 0,17 mg%. Jeden litr spożytego mleka może zaspokoić jej dzien­ną normę pod warunkiem, że jest ono należycie konserwowane po udo­ju. Ryboflawina jest bowiem bardzo wrażliwa na działanie światła sło­necznego, ulega pod jego wpływem rozkładowi, a jednocześnie powo­duje utlenienie witaminy C, metioniny i witaminy Bg. Witamina Bg występuje w mleku w ok. 0,15 mg%, co przy dziennym zapotrzebowa­niu człowieka wynoszącym 2—4 mg stanowi dość poważną porcję, bio­rąc pod uwagę dzienne spożycie mleka w ilości 500 ml. Witamina PP występuje w mleku w nieznacznej ilości, średnio 0,10 mg%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *