KUCHNIA CENTRALNA

Głównym działaniem kuchni centralnej jest przyrządzanie potraw, które są dostarczane w całości lub częściowo do kuchni wykończenio­wych, tam są porcjowane i wydawane. Obróbka wstępna surowców przed obróbką termiczną może i powinna być w przyszłości przejęta w dużym stopniu przez centralne przygotowalnie (np. centralna obie­ralnia ziemniaków). Typowymi kuchniami centralnymi są: kuchnie szpitalne, gdzie praktycznie wszystkie porcje są przenoszone do zde­centralizowanych kuchni oddziałowych, kuchnie w stołówkach szkolnych skąd produkty są dostarczane w termosach do oddzielnych miejsc wydawania w szkołach oraz większe kuchnie, które wytwarzają dodat­kowo dla innych punktów zaopatrzenia i kuchni wykończeniowych go­towe wyroby i półprodukty, włącznie z posiłkami chłodzonymi i mro­żonymi. Ponieważ jakość posiłków, na skutek długiego czasu przetrzy­mywania w stanie ciepłym, nie może być zadowalająca i zasadnicze usprawnienie jest możliwe tylko przez rozwiązanie systemowe i prze­mysłową produkcję potraw i półproduktów, ‘to należałóby tego rodzaju kuchnie centralne traktować tylko jako rozwiązanie przejściowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *