W TYCH OBIEKTACH

Byłyby one z re guły wykorzystywane równocześnie jako publiczne restauracje oraz stołówki szkolne i zakładowe. W tych obiektach powinny być zasad­niczo wytwarzane półprodukty przeznaczane do przyrządzania w kuch­ni. Przy zamierzonej zdolności przerobowej na kilka tysięcy porcji jest możliwe zastosowanie nowoczesnej techniki kuchennej (automaty do obróbki termicznej o ciągłym działaniu, porcjowanie na przenośniku taśmowym, mechanizacja transportu wewnątrzzakładowego, automa tyczne myjnie do naczyń . W celu utrzymania możliwie najwyższej jakości posiłków i uzyska­nia zadowolenia konsumentów należy spełnić następujące warunki: organizować kuchnie centralne tylko w okręgach o dużym zagęszczeniu mieszkańców, nowych większych dzielnicach mieszkanio­wych lub w dużych zakładach przemysłowych,   z zasady ograniczyć transport posiłków w termosach,ograniczyć drogi dojścia konsumentów z; ich miejsc pracy lub uczpips^4o jadalni na maksimum 500—600 m tam i z powrotem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *