SAMODZIELNA KUCHNIA

W kuchni pełnej są przeprowadzane samodzielnie wszystkie prace do­tyczące obróbki wstępnej i przyrządzania posiłków. Produkcja może być przewidziana zarówno dla jednego posiłku głównego (np. kuchnie szkolne i zakładowe), jak i dla zaopatrzenia całodziennego (np. kuchnia w domu opieki, kuchnia szpitalna, w hotelach robotniczych).Kuchnia samodzielna wykazuje następujące wady zwłaszcza w przy­padku placówek żywiących nielicznych konsumentów:    wymaga dużego samodzielnego (własnego) wysiłku z powodu niedostatecznego przygotowania przerabianych surowców,wymaga licznych urządzeń technicznych, które nie są całkowicie wykorzystane,    pracuje-najczęściej nieekonomicznie,  wymaga dużej liczby pracowników,   wymaga stosunkowo dużej powierzchni produkcyjnej, z reguły wymaga od zatrudnionych dużego wysiłku fizycznego. Kuchnie samodzielne są więc uważane jako nieekonomiczne i prze­kształcają się coraz bardziej w różne formy kuchni wykończeniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *