PRODUKCJA POSIŁKÓW

Najdłużej praktykowana metoda scentralizowanego przyrządzania po­traw i transport w izolowanych cieplnie pojemnikach okazały się co prawda z ekonomicznego punktu widzenia skuteczne, jednak inaczej sprawa przedstawia się przy kompleksowym rozpatrywaniu zagadnie­nia. Metoda nie odpowiada oczekiwaniom konsumentów (użytkowni­ków), wartości smakowe i odżywcze szybko ulegają obniżeniu. Zja­wiska tego nie zmienią nawet najnowocześniejsze pojemniki do trans­portu potraw i dobrze zorganizowany system transportu i rozdziału. Na straty witamin zwrócono już uwagę wcześniej. Przy stosowaniu tego systemu zaopatrzenia konsumenta w witaminę C staje pod zna­kiem zapytania i daje powód do poważnej troski. Z tego względu transport w termosach, jako możliwość centralizacji produkcji potraw, powinien być z całą stanowczością odrzucony, nawet jeżeli w tym przypadku transport, technologia i technika zdają się być tak bardzo racjonalne i doskonałe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *