W DUŻYM ZAKŁADZIE GASTRONOMICZNYM

Pełną automatyzację stanowią linie ciągłe lub automatyczne. Linia ciągła stanowi łańcuch produkcyjny, w którym surowiec jest prze­kazywany w sposób rytmiczny (taktowy) z jednego cząstkowego syste­mu maszynowego do następnego (np. urządzenia do mycia naczyń). Każdy system cząstkowy wykonuje zawsze ten sarn określony proces roboczy, a poszczególne czasy wytwarzania przebiegają synchronicznie. Jeżeli wszystkie cząstkowe systemy maszynowe linii ciągłej są w pełni zautomatyzowane, to mówi się o automatycznej linii o przymusowym rytmie pracy lub o automatycznej linii produkcyjnej (np. potokowe automaty do gotowania).Automatyzacja wymaga nowej formy techniki — automatyzacji lub pomiarów technicznych sterowania i regulacji, za pomocą której jest możliwe samodzielne sterowanie i regulacja procesów.Jeżeli analizuje się czynności w kuchniach, łącznie z transportem i obróbką wstępną, to można stwierdzić, że stopień mechanizacji i auto­matyzacji jest jeszcze niski. Automatyzacja mogłaby w sposób zasadniczy pomóc w osiągnięciu następujących wymagań, a ‘mianowicie: lepszej i bardziej równomiernej jakości wyrobu końcowego, zmniejszenia udziału wybrakowanych pro­duktów, większej zmienności w wyborze posiłków, zmniejszenia strat masy, łatwiejszym spełnieniu wymagań higieny, lepszym normowaniu porcji według wielkości, kształtu i masy, optymalizacji wysokości tem­peratury i czasu jej działania, lepszego dostosowania składu posiłków do indywidualnych wymagań konsumenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *