W CELU ROZRÓŻNIENIA

W celu jednoznacznego rozróżnienia i zdefiniowania stosowanych metod obróbki termicznej bierze się pod uwagę następujące kryteria:   rodzaj i ilość czynnika przenoszącego ciepło,  maksymalnie osiągana wysokość temperatury czynnika grzej­nego,ustalanie temperatury podczas obróbki termicznej,sposób przenoszenia energii (ciepła) od ściany urządzenia, w któ­rym zachodzi obróbka cieplna do powierzchni materiału poddanego tej obróbce (tabl. 1-2).Podczas obróbki termicznej ciepło lub energia są przenoszone od źródła energii do obrabianego materiału przez kontakt, przewodzenie, konwekcję i promieniowanie.Kontakt. Ciepło jest przenoszone przez kontakt ciepłych cząsteczek różnych substancji z cząsteczkami zimnymi (np. gorące cząsteczki two­rzywa płyty grzejnej do pieczenia z zimniejszymi cząsteczkami pro­duktu lub tłuszczu). Przewodzenie. Ciepło zostaje przenoszone od cząsteczki do cząstecz­ki w kierunku spadku temperatury, na skutek stykania się cząsteczek tej samej substancji zwłaszcza w stanie stałym lub ciekłym. Szybkość przenoszenia ciepła zależy od różnicy temperatur i zmienia się z wiel­kością, kształtem i składem obrabianego materiału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *