WILIA PO POLSKU

Każde święto ma swoje tradycyjne jedzenie, które się przy­gotowuje właśnie wtedy, w dane święto, raz w roku, Chcia­łabym zająć się potrawami wigilijnymi, tak charakterystycznymi dla polskiego obyczaju. Przy wyliczaniu świąt przypadających na dany rok, zaczy­namy zwykle od świąt Bożego Narodzenia. Powinno się wła­ściwie zaczynać od Nowego Roku, ale w dawnej Polsce Nowy Rok nie był tak uroczyście obchodzony jak obecnie. Dawniej zrósł się ze świętami Bożego Narodzenia i był traktowany jako jedno święto, a właściwie pasmo świąt. Były to święta zwane Gody — gody nowego roku ze starym. Święto najdłuższej nocy w roku, którą trzeba było uczcić — nie śpiąc, lecz je­dząc i weseląc się razem.
i tak jak wiele innych świąt chrześcijaństwo wchłonęło i to dawne święto pogańskie; zwyczaje się zmieszały i zatarły, daty przesunęły w tę lub inną stronę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *