OKREŚLONE CELE

W kuchni wykończeniowej z obróbką termiczną są stosowane do określonych celów również nie przygotowane wstępnie surowce np warzywa i owoce do sprządzania surówek, jak również gotowe wyroby np kompoty, pieczywo cukiernicze, ciastka, napoje, lody. Ten typ kuchni wykończeniowej nadaje się szczególnie dla większych placówek żywienia zbiorowego (więcej niż 1000 porcji) i w tym przypadku na­leży uwazac go jako rozwiązanie racjonalne i ekonomiczne. Kombinowana kuchnia wykończeniowa wymaga odpowiednio mniej­szego nakładu pracy własnej, a tym samym prostego wyposażenia tech­nicznego i mniej pracowników. Nadaje się ona szczególnie dla placówek żywienia zbiorowego średniej wielkości (250—1000 porcji na ieden posiłek). Zadanie wykończeniowej kuchni przygotowującej ogranicza się w zasadzie do podgrzewania, porcjowania’ i przygotowania gotowych po­traw mrożonych lub chłodzonych oraz do przyrządzenia lub przygo­towania surówek, słodkich dań i napojów mlecznych. Własne zdolności przerobowe, a tym samym nakład materiałowo-techniczny są ograni­czone do minimum. Ten typ kuchni wykończeniowej jest korzystny szczególnie dla małych lub średnich placówek żywienia zbiorowego i powinien w przyszłości zastąpić kuchnie wykończeniowe wydające (wy da walnie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *