DOJRZEWANIE MIĘSA

Na szczególną uwagę za­sługuje kwas glutaminowy, który jest uważany za modelator smaku mięsa. W początkowym okresie dojrzewania mięsa ilość kwasu gluta­minowego zmniejsza się wskutek reakcji z uwalniającym się amonia­kiem, powstaje glutamina, która w procesie obróbki termicznej mięsa ulega hydrolizie z odłączeniem NH3 i powstaniem kwasu glutamino­wego, wchodzącego w skład kompleksu substancji mających w roztwo­rze wodnym smak bulionu mięsnego. Jak widać w procesie dojrzewania mięsa ilość wolnej glutaminy zwiększa się.Glutamina w warunkach ogrzewania mięsa może przechodzić rów­nież w kwas pirolidonokarboksylowy, a ten jest substratem w reakcji powstania 4-hydroksy-5-metylo-3(2H)-furanonu. Substancja ta jest również składnikiem kompleksu związków tworzących smak bulionu.Aminokwasy siarkowe w podwyższonej temperaturze mogą ulegać degradacji wg Streckera, tworzą się przy tym tioaldehydy o łańcuchu krótszym o jeden atom węgla od aminokwasu wyjściowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *