W ŚRODOWISKU BEZWODNYM

Drobnoustroje nie mogą się rozwijać w środowisku bezwodnym, toteż odwodnienie mleka pozwala na przechowywanie go przez długi czas. W praktyce stosuje się dwie techniki: suszenie na walcach i suszenie metodą rozpyłową. Przy suszeniu na walcach ogrzane mleko jest poda­wane w postaci cienkiego filmu (błony) na gładką powierzchnię ogrze­wanego parą i obracającego się bębna, a powstająca warstwa wysuszo­nego mleka jest zdrapywana za pomocą noża. W nowoczesnych meto­dach mleko ulega wstępnemu zagęszczeniu, a walec jest umieszczony w komorze próżniowej. W metodzie rozpyłowej zagęszczone mleko ulega rozpyleniu w strumieniu gorącego powietrza. Drobne cząsteczki mleka natychmiast tracą wodę i opadają na dno zbiornika jako miałki proszek. W nowoczesnej technice stosuje się wstępne ogrzanie mleka do tem­peratury 88°C z 3—5-minutowym przetrzymaniem w tej temperaturze, po czym następuje rozpylenie i wysuszenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *