ZASTOSOWANIE KUCHNI

Obok zasadniczego zadania, tj. produkcji posiłków, które jest zależne od kręgu konsumentów, należy wymienić czynniki mające wpływ na wielkość pomieszczeń, funkcjonalne podporządkowanie pomieszczeń roboczych, techniczne wyposażenie i ilość sprzętu w kuchni, w dziale wydawania posiłków i w przynależnych pomieszczeniach gospodar­czych : liczfoa zaopatrywanych konsumentów,   ich specyficzne zapotrzebowanie fizjologiczne,  wynikający z powyższego asortyment posiłków,   liczba posiłków w ciągu dnia,   będący w dyspozycji czas na spożywanie,  czas (godzina) spożywania posiłków,    stopień uszlachetnienia stosowanych surowców, sposób wydawania lub rozdzielania posiłków.Obydwa te elementy muszą być zgodne, jednak w założeniu należy uwzględnić, że techno­logia jest elementem decydującym i z tego względu rozwiązanie bu­dowlane powinno być podporządkówane technologii. Równocześnie mu­si być osiągnięta pewna elastyczność, aby w przypadku konieczności umożliwić zmianę technologii i warunków układu pomieszczeń bez specjalnej zmiany całego układu budowlanego, który z reguły ma dłuższą trwałość niż technologia. Pomimo uznania priorytetowego zna­czenia czynników technologicznych należy naturalnie uwzględnić określone warunki i przepisy budownictwa, oraz wymagania sanitarne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *