W ZALEŻNOŚCI OD OPAKOWANIA

W zależności od opakowania i posiadanych urządzeń można stosować następujące metody:wrząca łaźnia wodna — tacki plastykowe lub aluminiowe, wo­reczki z plastyku, kuchnia mikrofalowa — opakowanie z plastyku lub innych di­elektryków (z wyjątkiem tacek z folii aluminiowej),  szafa ogrzewana gorącym wilgotnym powietrzem — opakowanie z folii aluminiowej lub z tenmoplastyku,    piekarnik gazowy lub elektryczny z wymuszoną konwekcją go­rącego suchego powietrza — tacki z folii aluminiowej; wg Dobrzyckiego [3] obecnie wprowadza się urządzenia, w których następuje łą­czenie sposobów przekazywania energii cieplnej, np. mikrofale — pod­czerwień, mikrofale — nagrzewanie konwekcyjne.Przy rozmrażaniu w kuchni mikrofalowej należy mieć na uwadze nierównomierny rozkład pola energii wielkiej częstotliwości w komo­rze roboczej, jak również niejednakowe właściwości dielektryczne po­traw. Z tych względów przy dłuższym ciągłym działaniu mikrofal może dojść do przegrzania produktu.w niektórych miejscach, a nawet spa­lenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *