KSZTAŁTY OPAKOWANIA

Ponieważ obróbka termiczna jest związana także ze stratami termolabilnych substancji odżywczych, szczególnie witamin Bi i C oraz substancji barwnych, smakowych i zapachowych, dąży się do możli­wie najkrótszej fazy podgrzewania. Można to osiągnąć przez płaskie kształty opakowania i przez stosowanie autoklawów rotacyjnych. Sto­sując równocześnie nowoczesną kontrolę i sterowanie procesem za po­mocą komputerów można ograniczyć całkowite obciążenie termiczne do niezbędnego minimum. Pomimo tego asortyment gotowych dań w postaci sterylizowanych konserw jest jeszcze stosunkowo mały, szcze­gólnie w przypadku krótko smażonych potraw mięsnych, rybnych i drobiowych. Potraw z jaj i dań słodkich nie można wcale lub bez zmian ich charakteru poddać procesowi sterylizacji. Ponadto wszyst­kie składniki posiłku muszą być pakowane oddzielnie lub w małych porcjach, ponieważ z wielkością puszki wzrasta obciążenie termicz­ne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *