PRODUKCJA POTRAW PRZEZNACZONYCH DO ZAMRAŻANIA

Obróbka wstępna surowca, z którego produkuje się potrawy mrożone, przebiega podobnie jak w normalnej produkcji, natomiast pewne zmia­ny należy wprowadzić w obróbce termicznej. Chcąc otrzymać potrawę pierwszej jakości nie należy jej po rozmrożeniu dogotowywać. Trzeba Przyjąć ogólną zasadę, że potrawa, która ma być zamrażana, powinna być ugotowana (lub usmażona) w 70%. Około 20% czasu gotowania za­oszczędza się dzięki późniejszym wpływom zamrażania, 10% dzięki rozmrażaniu i podgrzaniu. Nie należy tego rozumieć w ten sposób, że mięso w dużych kawałkach można obgotować w wierzchniej warstwie, a w środku może być prawie surowe. Proces ogrzewania trzeba pro­wadzić tak, aby produkt był nagrzany do potrzebnej temperatury również wewnątrz. Dotyczy to również warzyw, które najlepiej goto­wać w małej ilości wody w stosunku do surowca lub w parze. Przy­gotowanie potraw lub całych zestawów obiadowych do zamrażania w temperaturze — 30°C i niższej oraz sposób ich opakowania, technika zamrażania, składowania i rozmrażania nastręczają wiele problemów organizacyjnych, technicznych i technologicznych, nie występujących podczas wytwarzania tych samych potraw metodami konwencjonalny­mi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *