KOSZTY PAKOWANIA

Wskutek tego wzrastają koszty pakowania, magazynowania i trans­portu, a przygotowanie do spożycia jest utrudnione. Konserwowanie przez sterylizację gotowych dań lub ich składników będzie także w przyszłości ograniczać się do zagęszczonych zup, określonych zup jed- nogarnkowych, gulaszu, ragout i kompotów owocowych, względnie ukierunkowywać się coraz bardziej na elastyczne opakowania foliowe lub pojemniki z aluminium. Przy tego rodzaju konserwach sterylizo­wanych wstępnie ugotowane (smażone itp.) potrawy są przy bardzo małej liczbie mikroorganizmów napełniane pod próżnią, zamknięte przez ogrzewanie, pasteryzowane lub sterylizowane przy stosowaniu przeciwciśnienia. Do elastycznych opakowań stosuje się odpowiednią folię, a do lekkich opakowań aluminiowych folię aluminiową pokrytą polipropylenem. Zawartość konserwy w nieprzepuszczalnych dla tle­nu i światła opakowaniach jest trwała do 1 roku bez zmian jakościo­wych .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *