OPAKOWANIE MROŻONYCH POTRAW

Opakowanie mrożonych potraw musi spełniać cały szereg zadań. Jest ono pojemnikiem do transportu i chroni potrawę przed zabrudzeniem i dostępem mikroorganizmów, wpływami chemicznymi i fizycznymi, wysuszeniem i często spełnia rolę naczynia jednorazowego użycia.Według Burkego (2) opakowanie potraw mrożonych powinno speł­niać następujące warunki: s.— wykazywać niską przepuszczalność dla pary wodnej, powietrza, gazów, aromatów i tłuszczu,  być odporne na temperaturę w granicach —40°C, do 250°C,   nie reagować ze składnikami potrawy, zwłaszcza z kwasami i być łatwo termozgrzewalne,   być neutralne wobec właściwości smakowo-zapachowych potra­wy,    być wystarczająco odporne na działanie mechaniczne oraz nie powinno nasuwać obaw w zakresie toksyczności,być przyjemne i estetyczne w wyglądzie, łatwe do otwarcia. Do produkcji opakowań mają najczęściej zastosowanie: folia alumi­niowa, polietylen niskociśnieniowy, folia poliamidowa, polipropylen, jak również karton laminowany tworzywem sztucznym. Opakowanie z folii aluminowej jest tańsze od opakowań z tworzyw sztucznych, od­znacza się lepszą przewodnością cieplną, nie wpływa zupełnie na smak i zapach opakowanego produktu. Wadą tego typu opakowania jest tworzenie się fałd oraz nieszczelność zamknięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *