RÓŻNICE TEMPERATUR

Różnice temperatur wewnątrz rozmrażanej masy mogą się wyrów­nać, jeśli danie półpłynne zosttanie przemieszane luib też jeśli dla uzy­skania lepszej wymiany ciepła wyłączy się piec mikrofalowy najpierw na 2—3 minuty, a potem w pewnych odstępach czasu 2—3 razy na kilkanaście sekund. Jeszcze równomierniejsze podgrzanie uzyskuje się, jeżeli przed wprowadzeniem do komory roboczej danie zostanie roz­mrożone w inny sposób, a w kuchni mikrofalowej doprowadzone do żądanej temperatury w ciągu 1—2 minut.Rozmrażanie, a zwłaszcza podgrzewanie dań opakowanych w pla­styk w piekarniku w temperaturze powyżej 100°C nie jest wskazane, gdyż niektóre opakowania z tworzyw sztucznych nie są odporne na działanie wysokich temepratur. Opakowanie z folii aluminiowej na­daje się do wszystkich sposobów rozmrażania, z wyjątkiem pieca mi­krofalowego oraz podgrzewania bezpośredniego na kuchni gazowej lub elektrycznej, gdyż punkt topliwości folii aluminiowej wynosi 650°C. Zacharias [16] podaje wskazania dotyczące rozmrażania niektórych potraw. Według niej dania mięsne panierowane najlepiej wyłożyć na patelnię i podsmażyć w niewielkiej ilości tłuszczu lub podgrzać w opa­kowaniu z folii aluminiowej w piekarniku w temperaturze 200°C. Da­nia mięsne nie panierowane należy podgrzewać wyłącznie w piekar­niku i w opakowaniu z folii, gdyż podgrzewane na patelni ulegają w zewnętrznej części brunatnieniu, a ich konsystencja staje się zbyt sucha.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *