MIĘSO, RYBY I DRÓB

W przyadku dań mięsnych polanych sosem nie stwierdza się róż­nic w jakości potraw zależnie od metody ich rozmrażania i podgrzewa­nia. Podobnie dania z warzyw nie wykazują wyraźnych różnic smako­wych w zależności od sposobu rozmrażania. Ze względu na dużą wartość żywieniową, mięso zwierząt rzeźnych, drób oraz ryby zajmują szczególną pozycję wśród wszystkich artyku­łów żywnościowych. Na wartość żywieniową mięsa składają się: wyso­ka zawartość białka (15 23%) o dużej wartości biologicznej, oraz jego walory smakowe i kulinarne. Uwidacznia się to w preferowaniu przez konsumentów w zakładach gastronomicznych potraw mięsnych i pół- mięsnych.Według danych statystycznych [37] za 1978 r. ponad 30% ogólnych wydatków na żywność przeznacza się w Polsce na mięso lub jego prze­twory, a zaledwie 16% na produkty nabiałowe, tj. na wyroby mleczar­skie i jaja. Wśród wielu czynników wpływających na poziom spożycia mięsa w Polsce należałoby wymienić wielkość i strukturę produkcji oraz jego cenę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *