DECYDUJĄCE KRYTERIA

Poziom mechanizacji procesów produkcyjnych (np. wartość pro­dukcji na 1000 zł wartości maszyn i urządzeń, techniczne uzbrojenie pracy, stosunek kosztów rzeczowych do osobowych),   wskaźniki efektywności produkcji (np. koszty przetwarzania na jednostkę produkcji, wartość produkcji na 1000 zł płac, wartość pro­dukcji na 1000 zł kosztów rzeczowych, wartość produkcji na 1000 zł kosztów całkowitych, zrealizowana marża handlowa na 1000 zł kosztów całkowitych, zysk w zł na 1000 zł kosztów całkowitych),  wskaźniki inwestycyjne (np. zysk w zł na 1000 zł nakładów in­westycyjnych, okres zwrotu nakładów inwestycyjnych w latach),  wskaźniki charakteryzujące strukturę pomieszczeń (liczba m2 powierzchni sali jadalnej przypadającej na 1 miejsce konsumenckie, liczba m2 pomieszczeń produkcyjnych na 1 miejsce konsumenckie, licz­ba m2 powierzchni całkowitej zakładu na 1 miejsce konsumenckie).Decydującymi kryteriami oceny efektu użytkowego danej koncep­cji technologicznej są: jakość produkowanych posiłków (wartość smakowa, użytkowa i odżywcza, pokrycie zapotrzebowania konsumenta na składniki od­żywcze), osiągnięta produktywność oraz  efektywność ekonomiczna.Do oceny produktywności, ekonomicznej i efektywności należy szczególnie wykorzystać:  wysokość potrzebnych nakładów materiałowych i finansowych na inwestycje,    czas pracy potrzebny do wykonania zadań produkcyjnych (czas pracy określa liczbę pracowników),   przewidywane koszty przetwarzania w przeliczeniu na jednostkę produktu,  wysokość oczekiwanego zysku,   przewidywany okres zwrotu nakładów inwestycyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *