INNE ZAMRAŻANIE

Zamrażanie immersyjne polega na zanurzeniu produktu w ozię­bionym niezamrażającym płynie; pozwala to na uzyskanie efektu chło­dzenia w bardzo krótkim czasie. Najczęściej stosowanym czynnikiem chłodzącym jest stężony roztwór soli kuchennej, który po oziębieniu może mieć temperaturę nawet —21°C. Z powodu trudności w zacho­waniu warunków higieny oraz trudności doboru płynu o niskiej tem­peraturze, który by nie wpływał szkodliwie na produkt i zdrowie kon­sumenta, metoda ta w coraz mniejszym stopniu jest stosowana w za- mrażalnictwiie żywnościowym. Nieprzydatna jest zwłaszcza do mroże­nia dań gotowych.Zamrażanie ciekłym azotem odbywa się obecnie raczej na skalę póltechniczną lub laboratoryjną z powodu braku odpowiednich urzą­dzeń. Na szerszą skalę metoda ta ma zastosowanie do transportu du­żych ilości towaru. Według Schmidta (12) opłacalność tego sposobu mrożenia/osiąga się przy transporcie co najmniej 10 t produktu w cza­sie dłuższym niż 3 doby. Jak wiadomo, odparowanie azotu odbywa się w temperaturze — 196°C.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *