ZAMRAŻANIE OWIEWOWE

Zamrażanie owiewowe przebiega w tunełU za pośrednictwem ruchu powietrza: parownik—towar—parownik. Ciepło odbierane z produktu zostaje oddane na rurach parownika. Strumień zimnego powietrza ma zwykle temperaturę od -30 do -35°C. Prędkość obiegu powietrza wy­nosi 2,5—3 m/s, czas zamrażania wsadu — ok. 2,5—4 h. Wadą tego systemu jest mało ekonomiczna praca zamrażalni, ze względu na ni­skie współczynniki przechodzenia ciepła od produktu do powierzchni parowników oraz znaczne zużycie energii do napędu wentylatorów. Im szybszy jest proces zamrażania, tym większe zużycie energii, gdyż opói ruchu powietrza jest proporcjonalny do kwadratu jego prędkości. Zamrażalnie typu owiewowego są budowane w różny sposób, dosto­sowuje się je do rodzaju mrożonych produktów i warunków lokalowych zakładu. Zamrażanie gotowych dań przebiega zwykle w następujący sposób: na wózku z półkami ustawia się tace z wyrobami i wprowadza do tunelu, skąd po zamrożeniu zostają przewiezione do magazynu- -chłodni w temperaturze -18°C. Zamrażanie owiewowe, pomimo jego wad, jest stosowane powszechnie. Na przykład w USA [12] ok. 70% całej produkcji zamrażalniczej jest wprowadzone tą metodą. Również w Polsce chłodnie składowe stosują ten system.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *