PĘCHERZYKI POWIETRZA

Pęcherzyki powietrza na ścianach szklanych słoików obniżają wy­gląd gotowego produktu. Podczas ucierania majonezu powietrze w po­staci małych pęcherzyków zostaje wtłoczone do emulsji. Z upływem czasu lub w przypadku pasteryzacji gotowego produktu następuje łą­czenie się małych pęcherzyków w większe skupiska i gromadzenie się na ściankach naczyń, co z kolei przyczynia się do niekorzystnego wy­glądu produktu, pękania otoczek białkowych na kuleczkach tłuszczu i jego łączenia się w corąz to większe agregaty. Trzeba dodać, że obec­ność dużej ilości powietrza powoduje utlenianie tłuszczu i pogorszenie właściwości smakowych gotowego wyrobu..Zjawisko to można prawie całkowicie wyeliminować przez prze­prowadzenie procesu emulgowania i homogenizacji pod zmniejszonym ciśnieniem lub zastosowanie odpowietrzacza po zakończeniu tych ope­racji . Inną niekorzystną zmianą, występującą w czasie przechowywania majonezów, jest oddzielanie się fazy wodnej od innych składników. Przyczyn tego zjawiska należałoby szukać w niewłaściwym doborze substancji emulgujących i stabilizujących, np. żel skrobiowy w czasie przechowywania może ulegać’ rozwarstwieniu wydzielając część zwią­zanej wody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *