PODSTAWOWE WYMAGANIA

O należytym działaniu zakładu żywienia zbiorowego decyduje w pew­nym stopniu baza lokalowa, tj. wielkość poszczególnych pomieszczeń ich funkcjonalne połączenie (dotyczy przede wszystkim zamkniętych zakładów żywienia zbiorowego).Placówki żywienia w zakładach pracy należy sytuować w takim miejscu, żeby największa’’ liczba pracowników miała do nich łatwy do­stęp. Odległość stanowiska pracy od miejsca konsumpcji posiłku nie powinna przekraczać 500 m. Miejsce budowy stołówki powinno być uzbrojone w sieć wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową i ewen­tualnie parową. Stołówki powinny być budowane w zasadzie jako obiekty samodzielne (wolnostojące) parterowe, podpiwniczone. W pew­nych wypadkach dopuszcza się stołówki wbudowane. Ogólnie przyjęto zasadę, że powierzchnia kuchni w stosunku do sali jadalnej powinna wynosić 25—35%, a powierzchnia całego zaplecza gospodarczego, tzn. części produkcyjnej i magazynowej łącznie, w stosunku do części kon­sumpcyjnej 100 : 30. Według obowiązujących norm stosunek powierzch­ni kuchni i zaplecza gospodarczego do sali konsumpcyjnej ulega zmniejszeniu wraz ze zwiększeniem liczby miejsc na sali.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *