UKŁAD POMIESZCZEŃ

Układ funkcjonalny pomieszczeń zakładu .żywienia zbiorowego obejmuje pięć części: konsumpcyjną, ekspedycyjną, produkcyjną, ma­gazynową i administracyjno-siocjalną. Ze względów funkcjonalno-higienicznych niedopuszczalne jest krzyżowanie się dróg: konsumentów z ruchem surowców, naczyń kuchennych z ruchem naczyń stołowych,  naczyń czystych z drogą naczyń brudnych,   pojemników na odpadki pokonsumpcyjne z drogami gotowych potraw.Ogólną zasadą jest jeden ‘kierunek ruchu surowców, półproduktów i gotowych potraw. Szerokość traktów komunikacyjnych dla przejazdu wózków transportowych ma wynosić co najmniej 1,2 m, a główne przejście na sali konsumenckiej nie mniej niż 0,9 rn, przejścia pomoc­nicze 0,4 m. Jeżeli magazyny znajdują się na innej kondygnacji niż dział produkcyjny, powinny być zainstalowane dźwigi towarowe lub towarowo-osobowe. Uchwała Rady Ministrów nr 13/69 z dn. 9.1. 1969 (Dz. U. nr 6, poz. 18) oraz Zarządzenie nr 4 Ministra Budownictwa i Przemysłu, Materiałów Budowlanych z dn. 5. II. 1969 regulują, obok innych przepisów, sprawy oświetlenia, wentylacji, ogrzewania i inne wymagania higieniczne dla zakładów żywienia zbiorowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *