PRZEMYSŁOWA PRODUKCJA POTRAW

Większość prac, wchodzących w zakres obróbki wstępnej, które mu­szą być wykonywane w dużej kuchni, jest bardzo pracochłonnych i ćzasochłonnych. Około 70% ogólnego nakładu pracy przy konwencjo­nalnym przyrządzaniu posiłków przypada na prace związane z obrób­ką wstępną. Przez przeniesienie obróbki wstępnej z kuchni do cen­tralnych przygotowalni (zakładów obróbki wstępnej) wynikają nastę­pujące korzyści:      zmniejszenie ryzyka pod względem higienicznym,  zaoszczędzenie sił roboczych,    ułatwienie pracy,  możliwość zastosowania bardziej wydajnych i bardziej zmecha­nizowanych lub częściowo zautomatyzowanych linii przetwórczych,   lepsze wykorzystanie technicznego wyposażenia, a tym samym obniżenie kosztów amortyzacji,     zmniejszenie kosztów inwestycyjnych przy kompleksowym wy­korzystaniu takich przygotowalni na danym obszarze,  możliwości lepszego utrzymania wysokiej jakości lub uzyski­wania jakości na stałym poziomie,  możliwość rozszerzenia asortymentu,   zmniejszenie odpadów i ich lepsze wykorzystanie,   lepsze wykorzystanie pomieszczeń lub obniżenie zapotrzebowa­nia na pomieszczenia na korzyść urządzeń sanitarnych i socjalnych dla personelu, jak również lepsze możliwości rekonstrukcji z korzystnym wpływem na proces roboczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *