MASZYNY I URZĄDZENIA

Do mycia i czyszczenia ziemniaków, warzyw i owoców są stosowane płuczki. Zależnie od wydajności stosuje się płuczki bębnowo-natrysko- we lub płuczki łapowe. Przez intensywny ruch obrotowy następuje zwilżenie (odmoczenie) zanieczyszczeń w postaci ziemi i wypłukanie płuczkach łapowych (spiralnych) oddziela się dodatkowo kamie­nie i zanieczyszczenia słomą na zasadzie ich różnej gęstości. Kamie­nie pozostają na dnie płuczki, a lekkie zanieczyszczenia zostają usunie- te przez przelew.W liniach do obierania, czyszczenie i mycie następuje najczęściej w dwóch etapach (usunięcie większego brudu, obcych zanieczyszczeń, Kamieni oraz dotkładne oczyszczenie).Do obierania ziemniaków w kuchni nadają się kombinowane obie- raczfci z płuczką. Za pomocą większości obienaczek mechanicznych moż­na obierać również marchew, seler, buraki ćwikłowe, a za pomocą obieraczki karborundowej jeszcze dodatkowo cebulę i jabłka. Urządze­nia zainstalowane w centralnych obieralniach mają, zależnie od ich echmcznego wyposażenia, bardzo duże wydajności dobowe. Linia do obierania o dużej wydajności opiera się na metodzie obierania roztwo­rem ługu sodowego. Poszczególne maszyny lub stacje są połączone 0    powieammi urządzeniami do przenoszenia (przenośnik taśmowy przenośnik skosny, przenośnik kubełkowy — elewatorowy). Ziemniaki są zsypywane albo bezpośrednio z samochodu ciężarowego do pojem­nika wyładowczego, albo, jeszcze lepiej, są dostarczane w skrzyniach, które mogą być przenoszone wewnątrz zakładu za pomocą widłowego wózka podnośnikowego i następnie rozładowy­wane. Stężenie ługu sodowego w obieraczce ługowej, kwasu octowego w trzeciej płuczce łapowej (spiralnej) i roztworu siarczynu w urządze­niu suifitującym, jak również temperatura w obieraczce ługowej  efektywność obierania ługu muszą być stale nadzorowane i korygo­wane. Do transportu obranych ziemniaków są przydatne prostokątne skrzynki transportowe z aluminium, oraz worki z folii plastykowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *