PROCES PRODUKCJI

Proces produkcji teksturatów nie jest oparty na daleko posuniętej chemizacji środowiska, jak to występuje przy wytwarzaniu innych preparatów tego rodzaju. Toteż teksturowane białka mleka nie zawie­rają substancji towarzyszących, które znajdują się w białkach pocho­dzenia roślinnego lub mikrobiologicznego. Przewyższają one swoimi walorami odżywczymi teksturaty sojowe, wykazują bowiem wskaź­nik NPU na poziomie 74, a PER 3,3 wobec 60 NPU i 1,9 PER dla produktów pochodzących z soi.Teksturaty mleczne nie zawierają cukrów w postaci rafinozy i stachiozy występujących w teksturatach białek sojowych w ilości ok. 6%, co nadaje produktom spożywczym właściwości wzdymające. Za­wartość wapnia i fosforu przyswajalnego jest kilkakrotnie wyższa niż w teksturatach roślinnych. Z doświadczeń [22] nad zastosowaniem białczanu sodu jako sub­stytutu części mięsa w kotletach mielonych oraz jako składnika róż­nego rodzaju farszów mięsnych wyraźnie wynika, że dodatek białcza­nu sodu do mięsnych mas mielonych podnosi wartość biologiczną po­trawy, zwiększa ich atrakcyjność organoleptyczną oraz zmniejsza koszt nakładu na 1 g białka zwierzęcego w potrawach o ponad 50%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *