JĄDRA KOMÓRKOWE

Jądra komórkowe są zbudowane prze­de wszystkim z nukleoproteidów, które stanowią ok. 50% ich suchej substancji. W strukturze nukleoproteidów występują kwasy dezoksyry­bonukleinowe (DNA). W nukleoproteidach część białkową stanowią hi- stony, a grupę prostetyczną reprezentują kwasy dezoksyrybonukleino­we. W składzie histonów średnio 25% wszystkich aminokwasów stanowi arginina i lizyna, natomiast brak zupełnie tryptofanu. Dzięki dużej za­wartości aminokwasów zasadowych, szczególnie hystydyny, histony za­licza się do białek zasadowych. Ich punkt izoelektryczny leży w zakre­sie pH 10—11. Produktami rozpadu kwasów nukleinowych są puryny, np. adenina, ksantyna, hipoksantyna, które uczestniczą w procesach przemiany właściwości smakowych mięsa i jego wyciągów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *