KORZYSTNE ZMIANY

Korzystną zmianą przy ogrzewaniu jest zwiększenie wolnych grup sulfhydrylowych, które ujawniają się podczas denaturacji białka, wiążą jony metali (Ca, Fe) i zwiększają trwałość mleka zagęszczonego, zwłasz­cza suszonego.Przez utratę pewnej ilości grup SH pochodzących z aminokwasów siarkowych, a zwłaszcza cysteiny, w procesie denaturacji i rozpadu białka następuje obniżenie jego wartości biologicznej. Zaobserwowano spadek wydajności wzrostowej (PER) białek mleka sterylizowanego o    10 A. Podczas ogrzewania mleka, zwłaszcza w wyższych temperatu­rach, wskutek denaturacji białka następuje wzrost ilości wolnych grup aminowych, które mogą reagować z laktozą powodując powstawanie związków Maillarda. Reakcji towarzyszy powstawanie wiązań między- łańcuchowych, odpornych na działanie enzymów trawiennych. Nie­które fragmenty białka nie są zupełnie trawione lub ulegają rozkładowi z opóźnieniem. Spośród aminokwasów wchodzących najczęściej w reak­cje z węglowodanami jest lizyna, która jest aminokwasem ograniczają­cym wartość biologiczną białek roślinnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *