ZAPOTRZEBOWANIE LUDNOŚCI

Zapotrzebowanie ludności w mrożone potrawy, zarówno w gospo­darstwie indywidualnym, jak również w żywieniu zbiorowym jest uwa­runkowane jakością wyrobów i ich ceną. Przewiduje się, że zastąpie­nie w dużym stopniu kuchni tradycyjnej gotowymi wyrobami mro­żonymi jest kwestią niedalekiej przyszłości.Za szerszym stosowaniem zamrożonych potraw w zakładach ży­wienia zbiorowego przemawiają następujące względy:  poprawa jakości potraw przez uniknięcie długiego utrzymywa­nia ich w stanie ciepłym lub transportu w termosach,   lepsze wykorzystanie produktów sezonowych, a przez to więk­sza różnorodność jadłospisów,  zmniejszenie kosztów inwestycyjnych w kuchniach wykończe­niowych,  lepsze wykorzystanie urządzeń kuchni centralnej oraz lepsza organizacja pracy personelu kuchennego w wolne soboty i święta w zakładach pracy o produkcji ciągłej lub pracujących na 2—3 zmiany,większa możliwość mechanizacji i automatyzacji procesów pro­dukcyjnych, lepsze wykorzystanie mniej kwalifikowanej siły roboczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *