DO ROZMRAŻANIA

Przy wyborze najbardziej przydatnej metody podgrzewania lub urządzenia do rozmrażania ważny jest nie tylko czas rozmrażania, lecz również opakowanie, wielkość porcji, zakres stosowania, rytm wyda­wania albo możliwe, lub wymagane tempo odbioru posiłków. Do ogrzania mrożonek jest potrzebna określona ilość ciepła, która wynika z sumy ilości ciepła potrzebnego w trzech fazach ogrzewania: 1) do punktu zamrożenia, 2) do punktu topnienia ,   metoda podgrzewania mikrofalowego,     metoda podgrzewania promieniami podczerwonymi.Z powyższych metod w praktyce okazały się przydatne tylko: me­toda ogrzewania parą z wymuszoną cyrkulacją, podgrzewanie w go­rącej wodzie z wymuszoną cyrkulacją, podgrzewanie z cyrkulacją go­rącego powietrza i metoda mikrofalowa. Pozostałe sposoby nie dają zadowalających wyników, szczególnie z punktu widzenia równomier­ności rozmrażania, daleko idącego zachowania wartości odżywczych i właściwości organoleptycznych, maksymalnego ograniczenia rozwo­ju mikroorganizmów i wystarczająco szybkiego podgrzania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *