NIEKTÓRE POCHODNE

Mięso ogrzewane w temperaturach 70 i 100°C okazało się bardziej strawne niż mięso surowe i ogrzewane w temperaturze 140°C. W tym ostatnim przypadku strawność białka, wskutek działania wysokiej tem­peratury, znacznie się obniżyła. Jedynie w surowym mięsie wieprzo­wym białko zostało nieco lepiej strawione niż w mięsie ogrzewanym, co autorzy tłumaczą konsystencją tłuszczu, który po stopieniu utrudnia dostęp enzymu do cząsteczki białkowej.Utlenienie metioniny do jej sulfonu lub cysteiny do kwasu cystei- nowego powoduje całkowitą inaktywację biologiczną tych aminokwa­sów. Niektóre pochodne utlenienia metioniny, np. sulfoksymina, dzia­łają nawet toksycznie. Według Ziemby [59] destrukcja metioniny, cystyny oraz amino­kwasów aromatycznych może być wywołana reakcją z atomami wodo­ru. Addycja jednego atomu wodoru do cząsteczki cysteiny lub metio­niny prowadzi do powstania wolnego rodnika, który następnie odbie­ra drugi atom wodoru z sąsiadującego w cząsteczce aminokwasu aro­matycznego. Aminokwas ten zostaje utleniony do połączenia chinono- wego. Taki hipotetyczny mechanizm tłumaczy pojawienie się siarkowo­doru i merkaptanu, jako produktów rozkładu aminokwasów siarko­wych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *