OBRÓBKA ZIEMNIAKÓW I WARZYW

Przy planowaniu centralnej obieralni ziemniaków należy wyjaśnić na­stępujące podstawowe zagadnienia:opracowanie dokładnych założeń do możliwości technologicz­nych,ustalenie lokalizacji przy uwzględnieniu interesów budownictwa miejskiego, transportu surowca i najmniejszego promienia zasięgu za­opatrzenia.Przy centralnym obieraniu ziemniaków największe korzyści daje metoda obierania gorącym ługiem. Jedyną poważną wadą tej metody jest duże zużycie wody i duże obciążenie ścieków.Schemat funkcjonalny centralnej obieralni ziemniaków jest poka­zany . Przy stosowaniu centralnej obróbki wstępnej warzywa muszą być traktowane w specjalny sposób, z uwagi na wysoką zawartość wita­min (karoten, wit. Bj i C) i substancji mineralnych.W ramach rozwoju stosunków kooperacyjnych w całej gospodar­ce żywnościowej i rozbudowy przemysłowej produkcji potraw powyż­szy problem musi być przeniesiony na tworzone na nowo przedsiębior­stwa gospodarki rolnej i żywnościowej .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *