SEZONOWOŚĆ PRODUKCJI

Produkcja jaj podlega znacznym wahaniom sezonowym. W okresie wiosny i lata podaż jest największa, a w okresie późnej jesieni i zi­my spada często poniżej zapotrzebowania rynkowego. W związku z tym dla zapewnienia równomiernego zaopatrzenia rynku jest konieczne przechowywanie jaj świeżych lub w stanie przetworzonym, tj. suszo­nych lub mrożonych. Do czynników wpływających ujemnie na jakość przechowywanego produktu należą: a) zanieczyszczenie skorupy, b) wstrząsy podczas transportu, c) temperatura i wilgotność przechowalni, d) okres przechowywania.Zanieczyszczenie skorupy jest źródłem zakażenia treści przez drob­noustroje przenikające przez pory. Wstrząsy mogą powodować zerwa­nie chalaz, podpłynięcie żółtka pod skorupę lub mogą być przyczyną pęknięcia samej skorupy.Podwyższona temperatura sprzyja rozwojowi zarodka i przyspiesza zmiany zachodzące w składnikach jaja w zależności od wilgotności otoczenia, a przede wszystkim powoduje to wysychanie i zmianę masy jaja.Jajo przechowywane w nieodpowiednich warunkach może już po tygodniu wykazywać większe zmiany niż przechowywane w ciągu kil­ku miesięcy w odpowiedniej temperaturze — ok. 0°C i wilgotności względnej 80—85% . Zmiany zachodzące podczas przechowywania można podzielić na fizyczne i chemiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *