NAPOJE Z MLEKA SŁODKIEGO

W zakładach żywienia zbiorowego, do których w tym przypadku trze­ba by zaliczyć bary mleczne i stołówki, należy mleko gotować partia­mi po 20—50 1 w celu skrócenia czasu działania wysokiej tempera­tury. Z tej samej przyczyny nie należy przetrzymywać go na gorą­cej płycie pcidczas wydawania konsumentom. Do gotowania mleka najlepiej nadają się aluminiowe lub żeliwne emaliowane kociołki o   gładkiej niezniszczonej emalii. Należy unikać naczyń miedzianych lub żeliwnych skorodowanych. Siady Fe i Cu katalizują procesy utle­niania witamin i tłuszczu oraz powodują niepożądane zmiany w sma­ku. Naczynie, w którym gotuje się mleko, powinno mieć dno grubsze niż normalnie, gdyż zmniejsza to możliwość przypalenia. Nie jest wskazane zbyt częste mieszanie mleka i przerywanie kożucha w czasie gotowania. W razie konieczności przechowywania mleka dłużej, na­leży je po przegotowaniu przelać do innego wysokiego naczynia i schło­dzić poniżej 10°C. Chcąc mleko podgrzać, należy zrobić to szybko, nie zagotowywać i niezwłocznie podawać konsumentowi. Do napojów mlecznych zalicza się: mleko gotowane, kawę, ka­kao, czekoladę, bawarkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *