NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

Termohydroliza białek tkanki łącznej (kolagenu) w mięsie i pro- topektyny (w warzywach i owocach), co prowadzi do rozluźnienia tkanki,reakcja Maillarda (reakcja aminokwasów z cukrami redukują­cymi z tworzeniem brunatnych związków barwnych), szczególnie przy obróbce termicznej w tłuszczu lub w suchym gorącym powietrzu (brą­zowienie powierzchniowe),    pobranie lub oddawanie wody w zależności od czynnika prze­noszącego ciepło (pobieranie wody przy czynniku w postaci wody lub pary; oddawanie wody przy .tłuszczu, suchym, gorącym powietrzu lub przy działaniu promieni),   wytworzenie typowych substancji aromatycznych, smakowych i barwnych.Najważniejszymi zmianami obniżającymi jakość są:  straty termolabilnych składników, szczególnie witamin A, B, i C, barwników, substancji smakowych i aromatycznych przez rozkład na skutek utleniania, inne przekształcenia chemiczne i ulatnianie z parą wodną,  przesuszenie i spieczenie powierzchni przy zbyt dużej uitracie wody na powierzchni ii miejscowe przegrzanie (np. przy smażeniu, wypieku ciast),    powstanie gorzkich substancji przez miejscowe przegrzanie lub spalenie (np. przy karmelizacji cukru, prażeniu mąki i papryki, sma­żeniu cebuli),   niekorzystne zmiany barwy (np. przekształcenie czerwonych barwników krwi: mioglobiny, oksymioglobiny, metmioglobiny, w bru­natno zabarwiony globińomiochromogen — denaturacja globulin, prze­kształcenie zielonego chlorofilu w brunatną feofitynę, zabarwienie na kolor brunatny i czarny przez przypalenie,   straty biologicznej wartości białek przez termiczny rozkład nie­zbędnych aminokwasów (szczególnie lizyny i itryptofanu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *