ZMIANY PRZY WYDAWANIU

Dla uniknięcia lub ograniczenia w znacznej mierze tych niekorzyst­nych dla jakości zmian, należy w czasie procesu przyrządzania zwracać szczególną uwagę ma przestrzeganie następujących warunków:  wyboru właściwego rodzaju Obróbki termicznej,  właściwej regulacji temperatury, tj. uniknięcia miejscowego przegrzania,   zapobiegania procesom wysychania przez- natłuszczenie po­wierzchni, nasycenie parą, dodanie we właściwym czasie wody lub obrócenie pieczeni, szpikowanie, polewanie i inne,  przestrzeganie czasu obróbki termicznej,   możliwie szybkiego przekroczenia fazy zagotowania w przypad­ku owocow, warzyw i ziemniaków za pomocą pełnego dopływu energii oraz przez nastawienie do gotowania w gorącej wodzie.Przyrządzone porcje gorących posiłków mogą być utrzymywane w sta­nie ciepłym przez ograniczony czas pod mostkiem promienników pod­czerwieni. Unika się w ten sposób ostygnięcia posiłków poniżej 70°C, gdyż ich temperatura powinna wynosić od 10 do 15°C powyżej pożą­danej temperatury spożycia. Zbyt długi okres przetrzymywania ich pod promiennikami podczerwieni prowadzi do obniżenia jakości, szcze­gólnie do zmian powierzchni przez podsuszenie, utworzenie kożucha skurczenie, utratę połysku, zmianę barwy i inne. Obok tego mogą wy­stąpić również większe straty witamin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *