SZCZEGÓLNA WRAŻLIWOŚĆ

Tiamina jest szczególnie wrażliwa na ogrzewanie w temperaturze wyższej od 100°C. Według Secomskiej [40] w mięsie ubywa tiaminy: podczas smażenia 40—50%, duszenia 30—60%, pieczenia na ruszcie 15—40%. W czasie gotowania mięsa stra­ty tiaminy i pirydoksyny wynoszą ok. 30%, a ok. 10% ryboflawiny i niacyny. Natomiast w rybach zawartość tiaminy w czasie gotowania zmniejsza się do 50% pierwotnej zawartości.Dużą stabilność w procesie obróbki termicznej wykazują: niacyna, ryboflawina i biotyna.Spośród metod obróbki zachowaniu witamin sprzyja stosowanie kuchni mikrofalowych, ze względu na skrócenie czasu zabiegu termicznego i braku procesu dyfuzji i wymywaniu do wywaru czy sosu. Duże straty termolabilnych witamin zachodzą podczas sterylizacji niektó­rych konserw. Zwłaszcza wówczas, gdy sterylizacja trwa dłużej, może dojść do całkowitego zniszczenia tiaminy. Przetrzymywanie gotowych potraw mięsnych i rybnych w tempera­turze podwyższonej, w jakiej są zwykle spożywane, powoduje obniże­nie ich wartości witaminowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *